FB
Familiehundetræning

Skab de bedste rammer for hund og familie med familiehundetræning

Hundetræning er ikke kun for politihunde og jagthunde. Også helt almindelige familiehunde har brug for træning i det daglige. Hundens psyke er sammensat på en måde som fordrer daglig mental, kognitiv og fysisk stimulation. Det er de færreste hunde som kan nøjes med en eller to daglige gåture i forbindelse med luftning. En hund kræver opmærksomhed i form af leg, aktiviteter og udfordringer som kan give den fornemmelsen af at være til nytte. Når hunden kan optjene belønning og ros ved at løse en opgave eller udføre en bestemt aktivitet vil den være i den syvende himmel. Det kan for eksempel være at adlyde en kommando eller hente et stykke legetøj. Og denne vilje til at gøre sin herre tilfreds kan udnyttes i forbindelse med træning af hunden.

 

Effektiv hundetræning med positiv forstærkning

Måden hvorpå træning af såvel familiehunde som professionelle politihunde, førerhunde og andre arbejdende hunde foregår, er gennem den teknik der kaldes positiv forstærkning. Denne metode bygger på ros og belønning frem for straf og irettesættelse. Når du roser hunden hver gang den gør noget rigtigt vil du hurtigt se de ønskede ændringer i dens adfærd. Derfor virker træning baseret på positiv forstærkning bedre end træning som er funderet i udskamning eller frygt.

 

Hundetræning – vigtigt for hundens trivsel

Mange hundeejere vælger at springe såvel hvalpetræning som unghundetræning og generel træning af hunden over, fordi de synes det er synd for hunden. Især nybagte hvalpeejere vil hellere lade hvalpen være hvalp, og har ikke lyst til at virke dominerende over for det lille nye familiemedlem. Men faktisk kan det være direkte skadeligt for hunden ikke at modtage den rette træning helt fra hvalpestadiet. Træning af en hvalp er nemlig meget andet og mere end blot at lære at sidde pænt, hente en bold eller give pote. I det følgende kan du læse mere om hvilke former for træning du som minimum bør tilmelde din families nye hund. Og du kan blive klogere på hvorledes familien i det daglige kan hjælpe hunden til at finde sin plads i sin nye flok.

 

Giv din hvalp den bedste start på sin tilværelse som familiehund med hvalpetræning

En hvalp er kun otte uger gammel når den bliver taget fra sin mor og sine søskende, altså den eneste flok den kender. Det betyder at den skal lære at indgå i en ny social sammenhæng. Og lærer hunden ikke fra begyndelsen hvor grænserne går kan den risikere at udvikle en uhensigtsmæssig adfærd som vil være en hæmsko for den gennem hele resten af dens tilværelse. En hund, som ikke har mødt en fast og kærlig hånd gennem daglig træning og aktivering, vil ikke få det harmoniske sind som er ønskværdigt hos en familiehunde. Samtidig vil hunden let blive forvirret og stresset i mødet med andre hunde og mennesker, fordi den ikke er vant til gennem træning og socialisering.

 

Hvis du ønsker at din hund skal trives i familien, og samtidig have et balanceret forhold til sin omverden, handler det altså for det første om at give den mulighed for at finde sin plads i hierarkiet, for det andet om at aktivere den dagligt. Så vil hunden få den opmærksomhed den søger, på positiv og konstruktiv vis. Begge dele kan du gøre gennem professionel hundetræning helt fra hvalpealderen. På en hvalpeskole kan de helt unge hvalp lære at lystre simple kommandoer (og blive belønnet herfor), at omgås andre hunde og deres mennesker, og at forholde sig roligt og balanceret til sin omverden. Du kan således med stor fordel tilmelde din hvalp en hvalpeskole allerede når du får den hjem. På den måde sikrer du hundens trivsel helt fra starten. Du kan sagtens bygge videre på træningen derhjemme, og dermed styrke båndet mellem dig og din hvalp.

 

Unghundetræning – når hunden kommer i puberteten

Hvalpetræningen bør følges op af unghundetræning når hunden er omtrent et halvt år gammel. I denne alder kønsmodnes hunden – og lige som teenagerbørn vil hunden gennemgå store forandringer. En pubertets-hund vil typisk ændre adfærd som en konsekvens af det hormon bombardement som hunden udsættes for i denne periode. Du vil måske oven i købet opleve at din hund glemmer alt hvad den har lært i hvalpeskolen, ikke længere lystrer sit navn eller simple kommandoer, og at du ikke længere kan kalde den til dig.

 

Dette skyldes ikke ond vilje fra hundens side. Men de forandringer, som finder sted i hundens krop og hjerne, kan forståeligt nok gøre den både distræt og usikker. Og derfor er unghundetræning vigtig for både hunden og dig. Når du lader unghundetræning følge hvalpetræningen vil du få en bedre forståelse for hvad din hund gennemgår. En instruktør med særlig ekspertise inden for unghunde vil kunne hjælpe jer begge med at genfinde det fælles fodslag og de gode takter, så I kan fortsætte rejsen mod en velopdragen, harmonisk og glad voksen hund.

 

Familiehundetræning – læring for livet

Når hunden er cirka ti måneder gammel burde den være ude over det værste pubertetspjat. Det er her du kan sætte mere langsigtede træningsmål for din hund. Du kan for eksempel forberede din hund på mere avanceret træning, for eksempel agility, sportræning, jagttræning og lignende. Og under alle omstændigheder bør du opretholde en daglig trænings rutine så hunden får en fornemmelse af kontinuitet. Mange hundeskoler tilbyder træning af voksne hunde på linje med hvalpetræning og unghundetræning. Hvis du ønsker at din hund fortsat skal være skarp på de kommandoer og tricks, den har lært gennem sin barndom og ungdom, er det en god idé at tilmelde jer begge familiehundetræning.

 

Familiehundetræning har til formål at give dig og din hund mulighed for at deltage i aktiviteter som kan motivere hunden og øge dens lyst til at samarbejde med sin ejer. Samtidig vil du gennem familiehundetræning få stimuleret og aktiveret din hund så den bliver træt på en god – og ikke udmattet – måde. Denne form for træning tager udgangspunkt i de basale træningselementer, som også dyrkes i forbindelse med hvalpetræning og unghundetræning. Træningen har i højere grad sigte mod socialisering og samarbejde, og ikke konkurrence eller spidskompetencer.

 

Med en familiehundetræning session i ny og næ kan du og din hund få genopfrisket de helt grundlæggende øvelser så som det at gå pænt i snor, sidde pænt, vente og lægge sig på kommando. Du kan også tilmelde dig sportræning eller søgeøvelser – og visse hundeskoler tilbyder ydermere hundefitness med pool, løbebånd og andre aggregater. Det primære formål med familiehundetræning er at bibringe hund og ejer inspiration til øvelser som kan udføres til hverdag. Hvis du dagligt træner og leger med din hund vil jeres samarbejde forstærkes, og I vil lære hinanden bedre at kende. Der ud over kan du på hundeskolen få gode råd og vejledning i forbindelse med hundens daglige pleje, for eksempel klipning af negle eller rensning af hundens ører. Du kan få hjælp til at tjekke hundens tænder, og rådgivning omkring hvad du i den forbindelse skal være særligt opmærksom på.

 

Træning af hunden – et livslangt projekt

Træning på en hundeskole et par timer om ugen kan naturligvis ikke stå alene. Det at holde færdighederne ved lige er en løbende proces. Derfor bør du træne med din hund hver dag, hvis du ønsker at læringen skal holde ved. Du kan sagtens træne mange af de samme øvelser med den voksne hund som du bruger i forbindelse med hvalpetræning. Det drejer sig for eksempel om øvelser så som sit, dæk, giv pote og rul rundt. Og du bør dagligt træne indkald, det vil sige at kalde hunden til dig.

 

På hundeskolen vil du og din hund lære andre nyttige kommandoer at kende, for eksempel stop. Den voksne hund, som har fået træning gennem sin hvalpe- og ungdomstid, vil være moden til at lære en sådan kommando. Stop indebærer at hunden lærer at standse op, selv hvis den er i løb på jagt efter eksempelvis en bold. Denne kommando er utroligt nyttig hvis din hund pludselig stikker af. Du bør desuden arbejde med at gå pænt i snor, hvis denne færdighed endnu ikke sidder helt godt fast hos hunden. Ved hver gåtur skal du være obs på om hunden trækker, og i så tilfælde gentage øvelserne I lærte på hundeskolen.

 

Hverdagstræning af hunden – tre sjove øvelser

Den daglige træning er både hyggelig, morsom og lærerig såvel for dig som for din hund. Derfor bør du sørge for at hunden under lufteturen får masser af udfordring og stimulation, i stedet for blot at besørge.

 

Blandt de øvelser, du og din hund kan lave når I går tur, er

 

1. Søgetræning

Hunden elsker at bruge sin næse og sit spor-instinkt. Du kan for eksempel medbringe et stykke af hundens favorit legetøj på gåturen, og så gemme det i buske eller bag træer – og lade hunden lede efter det. 

Her kan du med stor fordel inddrage familiens børn, således at der er nogen til at holde hunden og nogen til at gemme legetøjet. På den måde bliver træningen inddragende for hele familien.


2. Aktivitetstræning

I stedet for blot at gå på veje og stier, kan du og din hund bruge elementer i skove og parker som forhindringsbane. Du kan lære din hund at hoppe op på – og ned fra – en bænk eller et væltet træ på kommando, eller forcere en lav mur eller stensætning.

I denne forbindelse bør du være obs på ikke at være til gene for andre mennesker. Og når det er sæson for rålam er det absolut no go at bevæge sig uden for skovstierne.

3. Lydighedstræning

Det er en god idé at træne lydighed uden for hundens vante rammer. Når I er i naturen er der nemlig mange distraktions momenter – og derfor kan hunden godt glemme at lystre.

Du kan træne kommandoer så som sit, bliv eller stop. Og du bør med jævne mellemrum udføre kontakt- og opmærksomhedstræning, for at sikre at hunden har sin opmærksomhed rettet mod dig til hver en tid.

 

Du får rigtig meget igen hvis du gør træning af din hund til en daglig rutine. God fornøjelse med at træne hunden!

Udgivet: 17.03.2022