FB
Undulat - værd at vide

Undulater – de perfekte selskabsfugle

Når familien står for at skulle vælge det nye kæledyr er der mange hensyn at tage. Børnenes alder, boligens størrelse, og det generelle tid og overskud i familien er vigtige parametre når det handler om de overvejelser man bør gøre sig inden anskaffelse af et kæledyr.

 

Hvis du ikke føler at I som travl familie har tid og overskud til at imødekomme en hunds eller en kats behov, og i samtidig har brug for uafhængighed og fleksibilitet, kan et dyr som holdes i akvarium, bur eller terrarium være en mulighed.

 

Sådanne kæledyr har den store fordel at de kan holdes i de fleste lejligheder med mindre der er specifikke regler eller restriktioner desangående i foreningen. Det er forholdsvis nemt  at vedligeholde et bur eller et akvarium, og det er en del mindre tidskrævende end det er at skulle lufte en hund flere gange dagligt.

 

Ønsker du et dyr som giver noget igen er det nok ikke akvariefisk du skal vælge. Og har du ikke mod på at skulle opstille et terrarium i din bolig er det ikke en øgle, en slange eller en skildpadde der skal flytte ind. Du kan der imod med stor fordel kigge i retning af vore vingede venner. Og blandt disse er undulaten et fornuftigt bud på et familiedyr.

 

Hvad er en undulat?

En undulat er en lille fugl 18 – 20 centimeter lang – af parakit familien. Faktisk kan an sige at en undulat er en papegøje i mini format. Undulaten er en forholdsvis intelligent fugl og kan lige som en papegøje lære op til flere tricks samt gentage ord og fraser. Og så fås tamme undulater i mange forskellige farver.

 

Hvor kommer undulaterne fra?

Undulaten stammer oprindeligt fra Australien, og blev i Victoria tidens England indført fra kolonierne som selskabsfugle for adelen. Undulater blev hurtigt særdeles populære, hvilket medførte et eksportforbud fra Australien da arten ellers ville uddø på grund af den store efterspørgsel.

 

De dengang noget mindre og udelukkende grønne fugle er med tiden blevet avlet større, og der er kommet flere farver til. Således fås undulater den dag i dag i farverne grøn, blå, hvid og spættet – og de tamme undulater er en del større end deres vilde fætre, som stadig findes på de sydlige breddegradder down under.

 

Anskaffelse af undulat – hvordan og hvorledes

Undulaten er således skabt til at være stuefugl, og kan derfor trives fint i fangenskab. Hvis du og din familie leder efter et kæledyr som matcher jeres travle livsstil kan en undulat sagtens tænkes at være det rette valg. Med en undulat lærer barnet tidligt at tage ansvar for et dyr og kan sagtens håndtere nemme opgaver så som rensning af bur og opfyldning af foderskåle. Det er forholdsvis nemt at passe en undulat da der her er tale om et relativt nøjsomt dyr.

 

Du skal dog som den voksne i familien være opmærksom på at dette arbejde bliver udført. Det fulde ansvar for et dyrs velbefindende kan aldrig påhvile et barn – så det er i sidste ende dig der skal sikre løsning af de praktiske opgaver i forbindelse med undulatens pleje.

 

Køb flere undulater ad gangen

Det er samtidig vigtigt at du sætter dig ind i undulaten og dens behov. For eksempel er det altid en god idé at anskaffe mere end én undulat. Undulater er sociale dyr, og trives bedst i selskab med andre undulater. Det er en fordel hvis de undulater, du anskaffer, på forhånd kender hinanden. Sætter du fremmede fugle sammen risikerer du at de bliver stressede eller kommer op at slås. Derfor er det en god idé at vælge fugle fra samme opdræt som er vant til at sidde i samme bur.


 

Hvor stort skal mit undulat-bur være?

Til dine undulater bør du anskaffe et bur af en vis størrelse så der er plads til at begge kan flyve eller hoppe rundt fra pind til pind. Til buret bør høre en vandautomat, et fodertrug, og også gerne et vandbad og en redekasse hvor fuglene kan søge skjul og føle sig trygge.

 

Buret skal være udstyret med legetøj – ikke blot for din egen underholdnings skyld, men for at fuglene kan få den aktivering de behøver for at kunne trives optimalt. Hos en dyrehandler kan du finde alle de spændende og stimulerende legeredskaber som din undulat kan muntre sig med i dagens løb, for eksempel spejle, gynger, bolde, klokker og lignende.

 

Hvad spiser en undulat?

Undulater har brug for en varieret kost som imødekommer alle de basale nærings behov. I naturen lever undulater fortrinsvis af frø. Men da en tam undulat har et langt lavere aktivitets niveau end sine vilde fætre vil en diæt udelukkende baseret på frø hurtigt kunne give sundhedsproblemer.

 

En undulat kan faktisk godt blive overvægtig, hvor utroligt det end måtte lyde. Og med overvægt følger alskens dårligdomme som kan gøre undulaten meget syg. Derfor bør du holde øje med undulatens pondus, og udelukkende fodre den med foderpiller særligt målrettet parakitter. Du kan supplere med bladgrønt og frisk frugt – det har undulaten masser af gavn af.

 

Kan man træne en undulat?

Som før nævnt er undulaten en forholdsvis kvik fugl som knytter sig til mennesker og derfor hurtigt bliver håndtam. Det er ret nemt at lære en undulat at sidde på sin finger, eller træne den til at lande på éns hoved. Dit barn vil synes det er sjovt og spændende at træne undulaten. Jo mere man træner eller leger med fuglen, des mere vil den trives. Og meget tyder på at undulaten finder træningen mindst lige så morsom som barnet gør.

 

Bliver undulater syge?

En undulat kan i lighed med alle andre dyr blive rat af sygdom. Du bør altid holde øje med ændringer i dyrets adfærd og fysiologi. Tegn på sygdom hos en undulat kan for eksempel være afmatning af fjerdragten, et sænket aktivitets niveau, usædvanlig eller manglende afføring, eller mangel på appetit. En undulat som ikke spiser, snakker eller hopper rundt, men blot sidder i et hjørne og puster sig op, har det ikke godt. Og så er det bedst at komme af sted til dyrlægen.


 

Hvor gammel bliver en undulat?

Under de rette omstændigheder, og med masser af kærlig pleje og opmærksomhed, kan en tam undulat blive op til otte år gammel. Du kan gøre meget for at forbedre din undulats livskvalitet og trivsel, for eksempel lade den få en mage, snakke og lege med den hver dag, og med jævne mellemrum lade den få luft under vingerne ved at flyve rundt i stuen – husk at lukke vinduerne!

 

Undulater er alt i alt et godt valg når det handler om at finde familiens første kæledyr. De søde og sociale fugle, som oven i købet kan trænes, kan være fine kammerater for børnene. Du bør stadig holde dig for øje at en undulat er et levende og følende væsen. Selv om der ikke er så meget arbejde forbundet med en undulat som med en hund eller en kat er det stadig vigtigt at du er bevidst om mængden af opgaver – og at du lever op til det ansvar som følger med at anskaffe et dyr. God fornøjelse med familiens nye fjerklædte ven!

Udgivet: 24.11.2021